صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > در باره ما و از ما > پیام زنان پناهندۀ ایرانی به زنان کلن و هر جای دیگر!

نسخه قابل چاپ


پیام زنان پناهندۀ ایرانی به زنان کلن و هر جای دیگر!

يكشنبه 17 ژانويه 2016

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [Deutsch] [فارسى]


ما از کشوری گریخته ایم، که یک رژیم توتالیتراسلامی بر آن حاکم است. ما در آن سرزمین شاهد تبعیض روزمره و آزار و تعرض جنسی به صورت گفتاری یا فیزیکی آن بوده ایم. ما زنان بی شماری را می شناسیم که قربانی آزار جنسی هستند و هیچ پشتوانۀ حمایتی در قوانین حاکم نمی یابند.

در سه دهۀ گذشته شرایط زنان در همۀ کشورهایی که در آن ها قوانین و احکام اسلامی به کار گرفته می شوند، وخیم تر شده است. هرگونه روشنگری در مورد حقوق زنان منع، محدود و ممنوع می شود. انسان های آگاه، چه زن و چه مرد مورد تعقیب قرار می گیرند، زندانی می شوند یا تا حدی تحت فشارند، که از دخالت فعال در امور جامعه محروم می شوند.

در ایران پوشیدن حجاب به صورت روسری و چادر را برای زنان قانونی کرده اند. بر خلاف تبلیغات رژیم اسلامی حاکم، حجاب اجباری امنیت زنان در فضای اجتماعی را به هیچ رو تامین نکرده است. برعکس! موارد آزار و تجاوز و تعداد تبهکاران جنسی هر چه بیشتر شده اند! زنان را مسئول آزار جنسی و رفتار سکسیستی مردان می دانند. به نو جوانان مذکر تحت تربیت دولتی اسلامی تلقین می شود، که آن ها مسئول رفتار جنسی خود نیستند.

زنان عزیز!

وقایع هولناک در شب کریسمس 2016 به ما نشان داد، که دستاورد های زنان برای آزادی و خود مختاری در آلمان نیز تا چه حد شکننده می توانند باشند.

اما ترس و کناره گیری هیچگاه راه حلی برای حل مشکلات ما نبوده است. در انتظار این که تنها پلیس امنیت ما را تامین کند هم نمی توانیم بمانیم!

در مباحث سیاسی امروز، برخی از سیاستمداران، تحت عنوان " برقراری امنیت برای زنان" غوغای بزرگی بر علیه پناهندگان و در انتقاد به سیاست پناهندگی دولت حاکم به راه انداخته اند. یک هدف این جنجال تبلیغاتی تحت تاثیر قراردادن فعالین مدنی است، که با دل و جان به پناهندگان یاری می رسانند. به واقع از امنیت زنان سخنی نیست. به نظر می رسد که جامعۀ آلمان به قالب گذشتۀ سیاسی خود با شعار هایی از قبیل "آلمان کشور مهاجرپذیر نیست!"، " خارجی ها در این جا میهمانند!" باز می گردد. به جای تلاش بیشتر برای روشنگری در مورد آزادی های جنسی زنان و تقویت فعالیت برای انتگراسیون مهاجرین، اخراج پناهندگان و محدودیت قوانین پناهندگی را خواستار می شوند. ما اما با تکیه به دستاوردهای جنبش زنان نه مرعوب مجرمین جنسی و نه اسیر فریبکاری نیروهای راست و راسیست می شویم.

بحث های امروز در مورد مناسبات و رفتارهای جنسی فرصتی است برای دخالتگری سیاسی ما برای خواسته های زنان! بیاییم تجربه های ترسناک شب کریسمس را زمینه ای کنیم برای مبارزه علیه همۀ نشانه های مرد سالاری و تثبیت حقوق مسلم مان!

شبکه همبستگی با مبارزات زنان در ایران

15 ژانویه 2016

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0