صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > اخبار و گزارشات > انتشار دو کتاب از ژاله احمدی

نسخه قابل چاپ


انتشار دو کتاب از ژاله احمدی

چهار شنبه 26 آوريل 2017


مجموعه‌ی مقالات و سخنرانی‌ها در باره‌ی جمهوری اسلامی

نویسنده و ناشر: ژاله احمدی

طراح جلد: رضا پرتوی

تاریخ انتشار: 2017

چاپ: IMPRENTA

قیمت: 26 یورو & هزینه‌ی ارسال

آدرس: bibliomania.berlin@web.de

مجموعه‌ی حاضر شامل متونی است که به بررسی جنبه‌های مختلف ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی و بعضن روشن کردن وجهی از آن در ارتباطات متفاوت می‌پردازند. این متون که در فاصله‌ی زمانی بیش از دو دهه تدوین یافته‌اند، در مجموع کل واحدی را تشکیل داده، با پی‌گیری روند شکل‌گیری ایدئولوی بنیادگرایی مذهبی در جهان و تبدیل آن در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در ایران به یک ایدئولوژی دولت state ideeology، در خدمت فهم ویژگی بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک پدیده‌ی عصر مدرن قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی اولین نمونه‌ی تحقق یافته‌ی این ایدئولوژی است و خود به عنوان یک واحد ارگانیک مبتی بر محور دو قطبی جنس و جنسیت Gender/Sex-Dichothomy، نمونه‌ای بی نظیر در میان دولت‌های استثنایی در تاریخ می‌باشد. این مجموعه در عین حال سندی است از مراحل مختلف تبعید بیش از سه دهه‌ی ایرانیان و اپوزیسیون ایرانی.

پرده قلمکار انقلاب ایران

پرونده قتل یک ملت

نویسنده و ناشر: ژاله احمدی

طراح جلد: رضا پرتوی

تاریخ انتشار: 2017

چاپ: IMPRENTA

قیمت: 18 یورو & هزینه‌ی ارسال

آدرس: bibliomania.berlin@web.de

در باره‌ی کتاب

نوشته حاضر حاصل بررسی تصویر انقلاب ایران در رسانه‌های عمومی است که با تکیه بر تجارب شخصی و داده‌های معلوم مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه‌ی واقعیت تجربه شده با خبرگزاری‌ها و تفاسیر وقایع انقلاب در رسانه‌ها نشان دهنده‌ی شکافی عمیق است که نه تنها نسل شاهدان عینی انقلاب بلکه نسل‌های بعد را در برزخ میان گذشته و آینده گرفتار کرده است. این بررسی شامل دو بخش است. 1- پرونده: نقش سازندگان افکار عمومی، در مرکز آن مطبوعات و تاثیر آن بر روند انقلاب. 2- تکمیل پرونده: نقش سازندگان افکار عمومی در غرب و تاثیر آن بر اپوزیسیون ایران.

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0