صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > دیدگاه > همه سهیل‌های ندیده / نیلوفر شیدمهر

نسخه قابل چاپ


در تقدیر از دختران انقلاب

همه سهیل‌های ندیده / نیلوفر شیدمهر

شنبه 3 مارس 2018


همه سهیل‌های ندیده

سکویی در اهتزاز

بالاتر از دسترسِ توسری

بالاتر از سکوی مضاعفِ ستم

بر سر خود بزنید حالا

ترس و یاس و سکوت را

و پرت کنید خود را

از سکوی امتیاز

حالا که ورای سیاهه‌ی اجبار

در اهتزازند

دخترانِ تابنده‌ی خورشید

حالا که بر سکویی متکثر به وسعت آفتاب

با هم همه ستاره‌های نادیده‌ی سهیل

ظاهرشده و در اهتزازند.

/

ونکوور

مارس 2018

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0