صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > هنر، فرهنگ، جامعه > ادبیات > بدون شرح / نیلوفر شیدمهر

نسخه قابل چاپ


بدون شرح / نیلوفر شیدمهر

چهار شنبه 17 آوريل 2019


بدون شرح

یک آسمان صاف

خورشیدی بزرگ و درخشان

یک خانه با دودکشی روشن

در باز و پنجره‌ها رنگی

یک جاده هر طرفش سبزه

پر از گل و پرنده و پروانه

یک خانواده خوشبخت

دست در دست هم همه خندان

سیل می‌برد نقاشی کودک را

از میز مدرسه‌ای‌‌ ویران

تا یک شهر بی‌پناه و درمانده

میان لای و لجن.

۱۷ آوریل ۲۰۱۹

Website: https://nilofarshidmehr.com/

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0