صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > در باره ما و از ما > از سوی همکاران وب سایت > در مورد انعکاس نوشته ها و مقالات در این وب سایت

نسخه قابل چاپ


در مورد انعکاس نوشته ها و مقالات در این وب سایت

شنبه 12 ژوئيه 2008


ستونهای وب سايت "شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ايران" مکانی است برای ارائه نظر و تبادل افکار پيرامون موضوعات و معضلاتی که اهداف و خواسته های مبارزاتی اعضا و دوستان "شبکه" را در بر می گيرد . رئوس اين اهداف و خواسته ها در "بيانيه شبکه" به طور خلاصه آمده است . انتخاب و انتشار مقالات در سايت نيز با توجه به همين رئوس صورت می گيرد.

برای روشن شدن چگونگی کار سایت نکات زیر را یادآور می شویم:

١- سايت ما در انتخاب و انعکاس يا عدم انعکاس مقالات آزاد است.

٢- از انعکاس مقالاتی که زبان ناسزا و يا تخطئه را برگزيده اند خود داری می کنيم.

٣- تکراری نبودن مطالب، جالب بودن بيان و مستدل بودن آن مشوق ما در انتشار مقالات هستند.

٤- از انعکاس مطالبی که هدف آن معرفی مواضع يک گروه و يا سازمان مشخص است معذوريم.

٥- در چهارچوب اهداف سايت پذيرای مطالب نويسندگان مرد هم هستيم و اين انتخاب با توجه به تکراری نبودن مطالب و اهميت آن برای پيش برد مباحث مورد توجه سايت صورت می گيرد.

منتظر نوشته های شما هستيم

راهتان هموار، دلتان گرم و قلم تان پر بار باد

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0